Címlap Mi is ez valójában?

Mi is ez valójában?

A mentálhigiénés szemléletű segítő kapcsolat olyan kapcsolat, amelyben az egyik résztvevő fél elhatározása az, hogy a másik fél belső, nem látható, emberi értékei a felszínre jöhessenek, jobban kifejeződhessenek.

A mentálhigiénés szemléletű segítő terápia résztvevői a segítséget váró személy és a mentálhigiénés segítő szakember. Fontos az önkéntesség, mert az ilyen bajba jutotton könnyebb segíteni, ha ő felvállalja a gondját, tudja, mire van szüksége, motivált az együttműködésben. A segítőként a legfontosabb feladat a figyelem. Egyszerre figyel a kliens mondandójára, a saját válaszaira, esetleges kérdéseire és azokra az érzésekre, melyek benne indukálódnak.
A jó mentálhigiénés szemléletű segítő kapcsolatban fontos a probléma megértésének, az érdeklődésnek, a toleranciának, az elfogadásának és végül az empátiának a közlése. Ezt a segítő teljes lényével fejezi ki, amit megérez a kliens.

A mentálhigiénés szemléletű segítő tevékenység folyamatában különböző fázisok követik egymást. A segítségkérés időszakával kezdődik, amikor a segítő a problémához kapcsolódó érzések szabad kifejezésére ösztönzi a klienst, lehetőséget kap arra, hogy saját negatív érzelmeit el tudja viselni az elfogadás és visszatükrözés által. Ezután kerül sor a pozitív érzések kifejezésére, melyek visszatükrözése nem kaphat nagyobb hangsúlyt, mint a negatívak. A negatív és pozitív érzelmek felszínre kerülésével, egyúttal összeáll a belső kép, ami már az önelfogadást teszi lehetővé. Ezt az utolsó fázis követi, amikor megjelenik a pozitív magatartásváltozás, ekkor már egyre kevésbé van szüksége külső segítségre.
Ahhoz, hogy a mentálhigiénés szemléletű segítés megfelelő irányban haladjon, hatékony legyen, sok mindennek kell megfelelni. A kliens és a szakszerű segítő kölcsönösen hatással van egymásra, és a segítő felelőssége, hogy erről tudatosan vegyen részt a beszélgetésben. Mikor tekinthető szakszerűnek egy segítő? Ha tisztában van saját képességeivel, ismereteivel, vagyis saját magával illetve, ha a különböző etikai normákat, szabályokat maradéktalanul betartja. A legfontosabb etikai kérdés: a titoktartás, sehol, senkinek, semmikor nem beszélhet klienséről, és szintén idetartozik a tiszteletteljes magatartás, úgy kell őt kezelni, ahogyan azt ő maga is elvárná másoktól.

 
Parnereink
Ki olvas minket
Oldalainkat 1 vendég böngészi